Bygdestova

Bygdestova er ei "storstove" for innbyggarane i Ulstein kommune. Den vert driven i samarbeid med Ulstein Sanitetsforening og er sentralt plassert på Ulshaugen 15, like bak Amfi-senteret.

Kafé, selskapslokale og møterom

Bygdestova har kafé som er open 9.30–14.00 på kvardagar. Bygdestova er også mykje brukt til minnestund og som selskapslokale, og lokale lag og foreiningar kan leige møterom der på kveldstid.

Ønsker du å leige Bygdestova?

Dersom du vil leige lokala, kan du henvende deg i resepsjonen på Alvehaugen på kvardagar mellom kl. 10–14 eller ringe 70 01 78 00. Får du ikkje svar på 70 01 78 00, kan du ringe servicetorget på telefon 70 01 75 00. 


Frisør og fotpleie for eldre og uføre held også til i det same bygget.