Bustadtomter på Garsholhaugen

Bustadtomter på Garsholhaugen

Per Eide Garsholhaugen bustadfelt ligg mellom Hasund og Botnen og er sørvest-vendt.

Her har du utsikt over Garsholhølen og fjella på Gurskøya. Tomtene er frå ca. 800 m² til 1040 m² store. 

Pris

Tomteprisen er 300 kr per m². 

Kart

Kart over dei kommunale bustadtomtene i Garsholhaugen finn du her (Sunnmørskart.no)

Tomter som er merka med "L" på kartet er ledige. Tomter som er merka med "R" er handgjevne (reserverte). "S" betyr at tomta er seld. 

Dersom du er interessert i ei tomt som står som reservert, får den som har fått tomtta handgjeven to vekers frist til å bestemme seg. 

Søk om tomt

Du finn nødvendige søknadskjema og informasjon om retningslinjer her. 

Kontakt

Anita Øyehol
konsulent
E-post
Mobil 90 66 04 67
Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08