Meld frå om overnatting

Viss nokon skal overnatte i eit bygg som vanlegvis ikkje blir brukt til overnatting, må brannvesenet få beskjed på førehand. 

Brannvesenet må ha beskjed for å planlegge innsatsen ved ein eventuell brann. 

Meldinga må ha kome fram til brannvesenet minst 7 dagar før bygget skal nyttast til overnatting. 

 

Skjemaet sender du inn på e-post til postmottak@ulstein.kommune.no eller til 

Hareid og Ulstein brannvesen 
Ulstein kommune 
Postboks 143 
6067 Ulsteinvik 


 

Kontakt

Olav Helt Brubakk
brannsjef
E-post
Mobil 990 17 068