Asylmottak

I Ulstein ligg det eitt asylmottak. Mottaket vert ikkje drive av kommunen, men av selskapet LINK.

Nettstaden til asylmottaket finn du her.