Spesialundervisning for vaksne

  

Kven er tilbodet for? 

Opplæringslova gir rett til spesialundervisning for vaksne som 

 

Korleis søker eg om spesialundervisning for vaksne? 

Ta kontakt med Ulstein kompetansesenter, sjå kontaktinformasjonen nedanfor. 

Kontakt

Lars Erling Bjåstad Hovlid
einingsleiar
E-post
Telefon 70 01 77 81
Mobil 916 35 277
Mali Åm
inspektør og avdelingsleiar kompetansesenteret
E-post
Telefon 70 01 77 82
Mobil 476 35 253