TEST - Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Denne sida er under arbeid

 

PPT hjelper skulane og barnehagane slik at barn og unge skal få tilpassa, inkluderande og likeverdig opplæring.
 

Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har ei felles PP-teneste. Ulstein er vertskommune for tenesta.

 

PPT

Fase 1 - Bekymring

Dette er ein test

Fase 2 - Tilvising til PPT

Dette er ein test

Fase 3 - Sakkunnig vurdering

Dette er ein test!

Fase 4 - Vedtak

Dette er ein test

Fase 5 - Gjennomføring

Dette er ein test

Fase 6 - Evaluering

Dette er ein test

 

Kven kan kontakte PPT?

Føresette, unge og vaksne kan ta direkte kontakt med PPT. Det vanlegaste er likevel å ta kontakt i samabeid med barnehagen, skulen eller ein annan instans. Desse instansane kan berre kontakte PPT dersom den personen det gjeld, eller dei føresette, gir skriftleg samtykke.

Nedst på sida finn du kontaktinformasjonen vår.