Skulestart i grunnskulen 2021 - tider for oppmøte

Pexels Det nærmar seg skulestart. Her får du vite klokkeslett for oppmøte på kvar enkelt skule.

 

Elevane møter til skulestart som følgjer:

 • Alle elevane møter måndag 23.august
   
 • Frammøtetider ved skulane: 
  - kl. 08.15 ved Haddal og Ulstein skule 
  - kl. 08.20 ved Ulstein ungdomsskule
  - kl. 08.30 ved Ulsteinvik barneskule
  - kl. 08.40 ved Hasund skule for 2. – 7. klasse, 1. klasse møter kl. 09.00 
   
 • SFO startar opp måndag 23.august.
  Det er ikkje SFO 16. – 20. august grunna studie- og planleggingsdagar.
   
 • Ved Ulstein kompetansesenter startar norskopplæringa måndag 23.08 kl. 08.30.
  Kontakt kompetansesenteret om kurstilbodet hausten 2021. 
   
 • Kulturskulen startar måndag 30. august       

 

Vi ønskjer alle vel møtt til eit nytt skuleår! Dei minste borna med føresette er særskilt velkomne.