Pris og moderasjon

Maksprisen for ein heil barnehageplass er 2990 kroner per månad. Prisen gjeld frå 1. januar 2019. Det er staten som bestemmer maksprisen.

  

Søskenmoderasjon

For barn nummer to som går i barnehage, vert prisen redusert med 30 %. For barn nummer tre som går i barnehage, vert prisen redusert med 50 %. 

 

Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling pga. inntekt

Alle 3, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med inntekt under 533 500 kr, har rett på 20 timar gratis opphald i barnehage per veke. Ordninga følgjer barnehageåret. 

Dersom den samla skattepliktig inntekta i hushaldet er under 533 500 kr per år, kan de søke om redusert foreldrebetaling. Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Søk om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling.

 

Meir informasjon

Les forskrifta om foreldrebetaling i barnehagar.

Les meir om foreldrebetaling hos Utdanningsdirektoratet

 

Prisar i Sundgotmarka kommunale barnehage

Prisliste for Sundgotmarka barnehage
Plass Pris på barnehageplass i perioden 01.01-31.07.2019 Pris på barnehageplass i perioden 01.08-31.12.2019
100 % 2990 kr 3040 kr
80 % 2721 kr 2766 kr
60 % 2183 kr 2219 kr


  
  
  

Kontakt

Ann-Christin Bonde Helliksen
barnehagekonsulent
E-post
Telefon 70 01 77 07