Forslagskasse - Forslag til politikarane

Som innbyggar kan du kome med forslag og ønske til politikarane. Forslaget kan gjelde alt som kommunen har ansvar for, men skal ikkje gjelde enkeltpersonar.

Send inn forslag her

Ditt forslag

For å handtere forslaget ditt på best mogleg måte, er det viktig at du nyttar eitt skjema per tema/forslag. 

I skjemaet kan du skrive litt kva forslaget handlar om, og legge til ev. vedlegg dersom du har det.

 

Kva skjer etter innsending av forslag?

Kommunedirektøren greier ut forslaga som kjem inn og legg dei fram til politisk behandling.