Formannskapet

Formannskapet i Ulstein er kommunen sitt økonomiutval. Formannskapet handsamer saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. I Ulstein er formannskapet klageinstans etter forvaltningslova § 28.

Formannskapet består av 7 medlemar. Medlemar og varamedlemar er valde av kommunestyret.

Medlemar av formannskapet finn du her