Kontakt oss

På denne sida finn du relevant kontaktinformasjon for Ulstein kommune.


Kontaktinformasjon til tilsette

Søk etter tilsette

 

Vakttelefonar

Her finn du ei samla oversikt over ulike vakttelefonar

 

Telefonnummer til Ulstein kommune

Sentralbord:  70 01 75 00 (måndag-fredag frå kl. 9-15). Kortare opningstid om sommaren (kl. 10-14).
 


E-postadresse

postmottak@ulstein.kommune.no

Ikkje oppgi sensitive personopplysningar når du kontaktar Ulstein kommune på e-post.
Bruk e-Dialog som trygg kanal dersom du må sende oss slike personopplysningar (bruk MinID, BankID eller liknande for å logge deg inn.

 

Postadresse

Felles postadresse for einingar/avdelingar i Ulstein kommune:

Ulstein kommune
(navn på eining/avdeling)
Postboks 143
6067 Ulsteinvik

 

Besøksadresse

Ulstein rådhus ligg i Sjøgata 63, 6065 Ulsteinvik.
Opningstida på rådhuset er frå kl. 9-15.

 

Fakturaadresse

fakturamottak@ulstein.kommune.no

 

Kommune- og organisasjonsnummer

Kommunenummer: 1516

Organisasjonsnummer: 964979456

 

Sosiale mediar

Ulstein kommune på Facebook

Ulstein kommune på Instagram

Ulstein kommune på YouTube

 

Meld inn feil

Meld inn feil på veglys/gatelys.

Meld feil på vassforsyninga: ring sentralbordet på tlf. 70 01 75 00 (kvardagar kl. 9-15). Utanom ordinær arbeidstid kan du ringe teknisk vakt på tlf. 476 01 000.

Meld feil på veg: Det er berre feil på kommunale vegar som skal meldast til kommunen. På kvardagar mellom kl. 9-15 kan du ringe sentralbordet på tlf. 70 01 75 00. Du kan når som helst melde inn feil på e-postadressa vår: postmottak@ulstein.kommune.no . Hastar det å kome i kontakt med oss når sentralbordet er stengt, kan teknisk vakt kontaktast på tlf. 476 01 000. 

Snøbrøyting: Kommunen har ansvar for å brøyte kommunale vegar, og det er teknisk etat og eksterne entreprenørar kommunen har avtale med, som brøyter. Har du spørsmål om snøbrøytinga? På kvardagar mellom kl. 9-15 kan du ringe sentralbordet på tlf. 70 01 75 00. Du kan når som helst melde inn feil på e-postadressa vår: postmottak@ulstein.kommune.no . Hastar det å kome i kontakt med oss når sentralbordet er stengt, kan teknisk vakt kontaktast på tlf. 476 01 000. 

Strøing: Vi har inga vaktordning for strøing, men på kvardagar i arbeidstida vert desse områda prioritert: nokre bratte bakkar og stoppsoner i enkelte vegkryss, stader der mange ferdast, samt fortau, gangvegar og andre gangsoner. Har du spørsmål om strøing? På kvardagar mellom kl. 9-15 kan du ringe sentralbordet på tlf. 70 01 75 00. Du kan når som helst melde inn feil på e-postadressa vår: postmottak@ulstein.kommune.no . Ved spesielle behov, kan teknisk vakt kontaktast på tlf. 476 01 000. 

Sjølv om vi strør, er det naturlegvis glatt mange stadar om vinteren. Sko deg difor godt - gjerne med broddar, og ha gode dekk på bilen. 

Fylkesveg: Ligg problemet langs fylkesveg er det Statens vegvesen som eig vegen. Då må du ringe tlf. 175. Hugs at dette gjeld både veg og sykkelveg langs fylkesveg. 

 

Nettredaksjon

Janne-Marit Myklebust, kommunikasjonsrådgivar
e-post: janne-marit.myklebust@ulstein.kommune.no
tlf. 970 89 285


Kari Marie Øvrebøe, konsulent
e-post: kari.marie.ovreboe@ulstein.kommune.no
tlf. 900 50 757

 

Felt merka med * må fyllast ut