Røyste på valdagen 9. september

På valkortet ditt står det kva krins du høyrer til og kva som er røystelokalet i krinsen. 

 
Dimna krins: Dimna grendahus, ope kl. 14–19

Eiksund krins: Eiksund grendahus, ope kl. 14–19

Flø krins: Vonheim, ope kl. 14–19

Haddal krins: Haddal grendahus, ope kl. 14–19

Hasund krins: Sundgot bedehus, ope kl. 14–19

Ulstein krins: Ulstein bedehus, ope kl. 14–19 

Ulsteinvik krins: Ulstein rådhus, ope kl. 9–20

Klikk her for å sjå røystelokala på kart