Hugs identifikasjon

Når du skal røyste, må du ta med deg identifikasjon med namn, fødselsdato og bilde. Merk at du ikkje treng å ta med valkort for å røyste.