Saksdokument til UEKF 07.12.2020

På grunn av oppgradering til nyaste versjon av WebSak8 blir det planlagt nedetid for Acos WebSak og Fokus frå fredag 04.12.20 kl. 12:00 til onsdag 09.12.20 kl. 12:00. 

I heile denne perioden vil systemet vere utilgjengeleg. Alle modular vert stengt ned, det gjeld også Møte og Møteportalen.

Hovudgrunnen til oppgradering er feilretting i den versjonen vi no har.

Her finn du saksdokumenta til UEKF sitt møte 07.12.2020 (PDF, 4 MB)