Saksdokument til Teknisk utval 10.12.2020

På grunn av oppgradering til nyaste versjon av WebSak8 blir det planlagt nedetid for Acos WebSak og Fokus frå fredag 04.12.20 kl. 12:00 til onsdag 09.12.20 kl. 12:00. 

I heile denne perioden vil systemet vere utilgjengeleg. Alle modular vert stengt ned, det gjeld også Møte og Møteportalen.

Hovudgrunnen til oppgradering er feilretting i den versjonen vi no har.

 

 

Her finn du saksdokumenta til Teknisk utval sitt møte 10.12.2020