På saklista til kommunestyret 17. oktober 2019

Pexels Kven skal sitte i dei politiske utvala dei neste åra? Det er noko av det første det nyvalde kommunestyret skal avgjere. 

17. oktober er første gongen det nyvalde kommunestyret møtest. 

Følg møtet direkte på Facebook frå kl. 18

 

Sakene

Kommunestyret skal behandle desse sakene: 

  • Godkjenning av kommunestyrevalet 2019
  • Val av formannskap 2019-2023
  • Val av ordførar 2019-2023
  • Val av varaordførar 2019-2023
  • Val av kontrollutval 2019-2023
  • Val av hovudutval 2019-2023
  • Val av valutval 2019-2023
  • Val til representantskapet i Søre Sunnmøre reinhaldsverk
  • Val av utsendingar til fylkesmøtet i KS

 

Partia er einige om eit framlegg til kven som skal veljast til dei ulike verva.

Klikk her for å sjå alle saksdokumenta til møtet

 

Kontaktinformasjon

Her finn du kontaktinformasjon til medlemmene i kommunestyret