På saklista til fellesrådet 15. oktober 2019

AG Plan og Arkitektur AS Det er varsla oppstart av detaljregulering for Olsvik hytteområde på Håheim. Målet med planarbeidet er å legge til rette for 9-10 hyttetomter, utvikling av gardstun til aktivitetsgard og gjere strandsona tilgjengeleg for ålmenta med gangtilkomst og bryggjer. Du har no høve til å kome med innspel til planarbeidet.

Offentleg ettersyn - Detaljregulering Berntmarka og Solstien (sak PS 30/19)

Detaljregulering for Berntmarka og Solstien ligg ute til offentleg ettersyn. Utvala har høve til å kome med innspel til planforslaget.


Uttale - Detaljregulering Nedre Sundgotlegane - 1. gongs offentleg ettersyn (sak PS 31/19)

Detaljregulering for Nedre Sundgotlegane ligg ute til offentleg ettersyn. Utvala har høve til å kome med innspel til framlegget.


Varsel om oppstart - Detaljregulering Olsvik hytteområde (sak PS 32/19)

Det er varsla oppstart av detaljregulering for Olsvik hytteområde på Håheim. Målet med planarbeidet er å legge til rette for 9-10 hyttetomter, utvikling av gardstun til aktivitetsgard og gjere strandsona tilgjengeleg for ålmenta med gangtilkomst og bryggjer. Det er høve til å kome med innspel til planarbeidet.

 

Klikk her for å lese alle saksdokumenta til møtet.

 

Kontaktinformasjon

Her finn du kontaktinformasjon til medlemmene i fellesrådet.