Dei politiske organa

Dei politiske organa

Ved å klikke på lenkene ser du kven som er valde til dei politiske organa i Ulstein og korleis du kan kontakte dei.

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Dei 25 folkevalde i kommunestyret skal styre og utvikle kommunen og vere ombod for innbyggarane. Ni parti er representerte i kommunestyret.

 

Formannskapet

Formannskapet er sett saman av sju medlemer frå kommunestyret.

 

Hovudutvala

 

Andre politiske organ

 

Meir informasjon

Delegeringsreglementet viser kva mynde dei politiske organa har

Politiske reglement fortel meir om den politiske styringa av kommunen (PDF, 2 MB)

 


  

Kontakt

Politisk sekretær
E-post