Ta del i budsjettprosessen – høyringsfrist 19. desember

Pengar - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Kva meiner du om inntektene og utgiftene til kommunen? Her er budsjettframlegget og tilrådinga til kommunestyret, som gjer vedtak 19. desember. 

  

Høyring før vedtak i kommunestyremøtet

3. desember kom formannskapet med si tilråding om kva kommunestyret bør vedta i saka om budsjett for 2020 og økonomiplan for åra 2020–2023.

Fleire tabellar høyrer til tilrådinga. Sjå tabellane som viser kommunens prioriteringar, inntekter, driftsutgifter, investeringsutgifter og låneopptak (PDF, 518 kB)

Dei andre budsjettdokumenta står nedanfor, under Framlegg frå kommunedirektøren

Tilrådinga ligg ute til offentleg høyring før budsjettet vert endeleg vedteke av kommunestyret.

Du kan sende ein høyringsuttale til og med 19. desember. Bruk adressa postmottak@ulstein.kommune.no eller postboks 143, 6067 Ulsteinvik. Uttalen må vere motteken av kommunen seinast 19. desember kl. 16. 

Det endelege budsjettvedtaket i kommunestyret skjer 19. desember. 

 

Framlegg frå kommunedirektøren

5. november presenterte kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2020 og økonomiplan for åra 2020–2023 på Ulstein bibliotek. Her er budsjettdokumenta:  

 

Gebyrsatsar og forskrifter:

 

Budsjettbehandling i folkevalde organ

Her ser du når dei folkevalde organa behandlar / har behandla budsjettframlegget. Klikk på namna for å få fram kontaktinformasjonen.