Ta del i budsjettbehandlinga

Pengar - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Korleis meiner du at kommunebudsjettet bør vere? No kan du seie meininga di.

  
Rådmannen la 6. november fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for åra 2019–2022. Forslaget består av tre delar: 

 

Møteplan for budsjettbehandlinga

I november og desember behandlar dei folkevalde budsjettforslaget: 

  • ungdomsrådet: 7. og 21. november  

  • formannskapet: 13., 20. og 27. november

  • administrasjonsutvalet 13. november

  • levekårsutvalet: 14. november

  • fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: 14. november

  • teknisk utval: 15. november

  • kommunestyret: 13. desember 

 

Høyring og endeleg vedtak

Formannskapet kom 27. november med si tilråding om korleis budsjettet bør vere. Denne tilrådinga ligg ute til offentleg høyring.

Den 13. desember skal kommunestyret vedta budsjettet.