Vakttelefonar

   

Teknisk vakt utanom ordinær arbeidstid: 476 01 000

Brannvakt: 911 14 242

Legevakt: 116 117

Ulstein legesenter: 70 01 89 89

Vakt for kommunale bygg: 982 30 696

Sentralbord Ulstein kommune: 70 01 75 00

Alvehaugen bu og rehabiliteringssenter: 70 01 78 00 (kontortid kvardagar mellom kl. 10-14)

Heimesjukepleie: 982 30 631