Vakttelefonar

BRANN: 110      AMBULANSE: 113      POLITI: 112

Teknisk vakt utanom ordinær arbeidstid: 476 01 000

Brannvakt i Ulstein: 911 14 242

Legevakt: 116 117

Ulstein legesenter: 70 01 89 89

Vakt for kommunale bygg: 982 30 696

Heimesjukepleie (vakt): 982 30 631

Veterinær/dyrlege: 70 01 06 54

Kontaktelefonar helse og omsorg

 På Varsling 24 kan du sjekke at kontaktinformasjonen din er rett, slik at vi kan varsle deg via SMS/e-post om nødvendig.