Vakttelefonar

   

Teknisk vakt: 476 01 000

Brannvakt: 911 14 242

Legevakt: 116 117

Ulstein legekontor: 70 01 89 89

Vakt for kommunale bygg: 982 30 696

Sentralbord Ulstein kommune: 70 01 75 00