Rådmannen og leiargruppa

Rådmann Verner Larsen er den øvste administrative leiaren i kommunen. 

I leiargruppa sit rådmannen og dei tre kommunalsjefane som leier kvar sin etat: Marit Botnen (helse- og omsorgsetaten), Gry Nordal (oppvekst- og kulturetaten), Arne Runar Vik (teknisk etat). 

Kontakt

Verner Larsen
rådmann
E-post
Telefon 70 01 75 13
Mobil 982 30 601
Marit Botnen
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 01 78 02
Mobil 908 41 932
Gry Nordal
kommunalsjef
E-post
Mobil 906 40 134
Arne Runar Vik
kommunalsjef
E-post
Mobil 415 82 440