Rådmannen og leiargruppa

Rådmann Einar Vik Arset er den øvste administrative leiaren i kommunen. 

I leiargruppa sit rådmannen, assisterande rådmann Verner Larsen og dei tre kommunalsjefane som leier kvar sin etat: Marit Botnen (helse- og omsorgsetaten), Gry Nordal (oppvekst- og kulturetaten), Arne Runar Vik (teknisk etat). 

Frå venstre: Gry Nordal, Einar Vik Arset, Marit Botnen, Verner Larsen, Arne Runar Vik. - Klikk for stort bileteFrå venstre: Gry Nordal, Einar Vik Arset, Marit Botnen, Verner Larsen, Arne Runar Vik. Madeleine Pettersson

Kontakt

Einar Vik Arset
Rådmann
E-post
Mobil 976 64 308
Verner Larsen
Assisterande rådmann
E-post
Telefon 70 01 75 13
Mobil 982 30 601
Marit Botnen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 70 01 78 02
Mobil 908 41 932
Gry Nordal
Kommunalsjef
E-post
Mobil 906 40 134
Arne Runar Vik
Kommunalsjef
E-post
Mobil 415 82 440