Kommunevåpen

Motivet "Bjelke med ulvetannsnitt i gull på blå botn" skal markere at Ulstein-namnet er knytt til gamal historie og kultur.

Ein av teoriane om opphavet til namnet knyter seg til Ulstein-elva som i gamal tid bar namnet Ulva. Ved Ulstein-elva finn vi rike minne om folkesetnad i førhistorisk tid. Det var her ved denne elva at vårt første kulturelle sentrum vart grunnlagt med kultstaden og seinare kyrkjestaden som samlingspunktet for prestegjeldet og tinglaget.

Dette heraldiske motivet skal difor minne oss om at Ulstein kommune har ei fortid med lang historisk tradisjon å ta vare på og halde ved like.

Dessutan kan vi seie at det gule symboliserer kornåkeren og de blå havet der folket i alle år har henta si føde. Ser vi nærare etter, finn vi også krinsane i kommunen markert med sju parallellogram."

 

Kommunevåpenet for Ulstein kommune vart vedteke i K-sak 145/85