Vikar eller støttekontakt?

 

Ønsker du å stå på vikarliste?

Vi har av og til behov for vikarar. Ønsker du å stå på ei vikarliste, kan du sende inn eit av skjemaa som du finn under. Du blir då sett opp på vikarlista vår, og vi tar kontakt med aktuelle kandidatar ved behov. Vi minner om at dette ikkje er søknad på ei utlyst stilling. 

 

Støttekontakt/fritidskontakt

Støttekontakt/fritidskontakt er ei teneste til personar i alle aldrar som har behov for følgje til ulike fritidsaktivitetar. Det kan vere på grunn av nedsett funksjonsevne, alder eller sosiale årsaker. Ønsker du å vere støttekontakt, kan du melde deg i skjemaet under. Vi tar kontakt med aktuelle kandidatar ved behov. 

 

Sende inn skjema elektronisk