Ledige stillingar i oppvekstetaten 2019/20

For skuleåret 2019/2020 kan det bli ledig følgande stillingar:

  • Lærarar på barnesteget – grunnskulen
  • Lærarar på ungdomssteget – grunnskulen
  • Spesialpedagog førskule

Behovet for lærarar vil vere avhengig av tal på permisjonar, overføringar, oppseiingar og ressurstildeling.

Løn etter kvalifikasjonar og gjeldande regulativ.

For alle stillingane vert det stilt krav om politiattest av ny dato.

Vi ber om at søkarar nyttar elektronisk søknadsskjema. Stillings ID 361.

Vi arbeider for kjønnsmessig balanse i personalgruppa, og oppmodar difor menn om å søke på stillingane.

 

Søknadsfrist: 01.03.2019