Intern utlysning - sjukepleiar

Frå 19.08.19 har vi ledig 100% stilling for sjukepleiar, med for tida arbeidsplass ved heimesjukepleia. Stillinga er i turnus.

20% av stillinga har per i dag rolla som demenskontakt. Dersom denne oppgåva ikkje vert lagt til stillinga må ein i staden rekne med å gå inn i ressursbanken.

Krav i stillinga:

  • Autorisasjon som sjukepleiar
  • Førarkort for bil

Vi vektlegg:

  • Personlege eigenskapar som gjer deg eigna til jobben

Søkjarar må nytte elektronisk søknadsskjema. St.id 382 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte:

Heidi Strand på tlf. 982 30 640 eller på e-post: heidi.strand@ulstein.kommune.no

Søknadsfrist: 23.05.19