Helsesjukepleiar

Frå dags dato har vi ledig 100% fast stilling ved Ulstein helsestasjon.

Kvalifikasjonskrav:

  • Høgskuleutdanning som helsesjukepleiar

Vi vektlegg at du har:

  • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og utviklingsorientert
  • Evne til å identifisere deg med Ulstein kommune sine verdiar:

      Nyskaping - Omsorg - Rausheit – Mangfald

Vi tilbyr:

  • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø med dyktige og positive kollegaer
  • Lønn og arbeidsavtale etter kommunale vilkår

Ved tilsetting må du kunne legge fram tilfredstillande politiattest av nyare dato. Elektronisk søknadsskjema må nyttast. St.id 381.

Kontaktperson: Leiande helsesjukepleiar Kristin Meli tlf. 700 17 880 eller på e-post kristin.meli@ulstein.kommune.no

Søknadsfrist: 19.05.19