Ledige stillingar

Her finn du dei ledige stillingane våre.

Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.

Frå 01.10.19 har vi ledig heimel for fastlege
 

Frå dags dato har vi ledig 100% fast stilling ved Ulstein helsestasjon.

Koordinerande eining i Ulstein kommune ynskjer å kome i kontakt med personar over 18 år, også pensjonistar, som kan tenkje seg å bruke litt av fritida si på oppdrag som støttekontakt til personar med ulik grad av funksjonsnedsetjing.