Koordinerande eining i Ulstein kommune ynskjer å kome i kontakt med personar over 18 år, også pensjonistar, som kan tenkje seg å bruke litt av fritida si på oppdrag som støttekontakt til personar med ulik grad av funksjonsnedsetjing.