Vil du bli vår nye interkommunale samfunnsplanleggar? Herøy, Ulstein og Vanylven opprettar ei prosjektstilling saman. Grip sjansen og og søk no! 

Vi har ledig eit vikariat i 90 % stilling som barnehagelærer ved Sundgotmarka barnehage i perioden 2.1.–31.7.2019. 

 

Vi har to ledige 100 % vikariat som sjukepleiar. 

Helsesøster

Koordinerande eining i Ulstein kommune ynskjer å kome i kontakt med personar over 18 år, også pensjonistar, som kan tenkje seg å bruke litt av fritida si på oppdrag som støttekontakt til personar med ulik grad av funksjonsnedsetjing.