Søknad om løyve til resirkulering av skip for Green Yard Kleven AS

Green Yard Kleven AS søkjer om løyve til skipsgjenvinningsanlegg på verftsområdet sitt i Ulstein kommune.

Verksemda ynskjer å kunne gjenvinne inntil 30.000 tonn skip i året.

Søknadsdokumenta og kontaktperson hos Fylkesmannen kan sjåast her. 

Eventuelle kommentarar og innspel til søknaden må sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 14. desember.