Offentleg ettersyn - Klobbneset rorbuer

Klikk for stort bilete 

Frist for merknad: 23.02.2021.

Teknisk utval har i møte 10.12.2020, sak 121/20, fatta følgjande vedtak:

Framlegg til detaljregulering for Klobbneset rorbuer, datert 01.12.2020, med føresegner datert 01.12.2020 og planomtale vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl § 12-10.

Det vert lagt opp til inntil 7 nye rorbuer, samt endring av 5 eksisterande naust til rorbuer, etablering av brygge, småbåtanlegg i sjø, tilkomstveg og turveg.

Innspel til planframlegga merkast med namnet til planen og sendast til kommunen innan 23.02.2021 på e-post: postmottak@ulstein.kommune.no eller til Ulstein kommune, Teknisk etat, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

 

Plankart - Klobbneset rorbuer (PDF, 657 kB)

Føresegner - 20200003 (PDF, 207 kB)

Planomtale Klobbneset rorbuer (PDF, 5 MB)

Illustrasjonsplan Klobbneset (PDF, 957 kB)

ROS-analyse (PDF, 176 kB)

Vurdering naturmangfald (PDF, 255 kB)

Behandling av innspel Klobbneset rorbuer (PDF, 199 kB)

Saksframlegg teknisk utval - Klobbneset rorbuer (PDF, 410 kB)

Sunnmørskart