Offentleg ettersyn - Detaljregulering Nedre Sundgotlegane

Frist for innspel: 31.10.2019

Klikk for stort biletePlankart  

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert detaljregulering for Nedre Sundgotlegane, planid 20190002 lagt ut til offentleg ettersyn.

Detaljreguleringa femner om gnr. 29, bnr. 2 og 203 og omfattar regulering av konsentrert og frittliggande småhusbebyggelse med inntil 14 nye bueiningar og med tilhøyrande vegtilkomst og leikeplass.

Merknader merkast med namnet til planen og planid og sendast til kommunen innan 31.10.2019 på e-post: postmottak@ulstein.kommune.no eller til Ulstein kommune, Teknisk etat, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Plankart synt i sunnmørskart