Offentleg ettersyn - Detaljregulering Eiksund skule

Klikk for stort bilete 

Frist for innspel: 23.02.2021

Teknisk utval har i møte 12.11.2020, sak 106/20, fatta følgjande vedtak:

Framlegg til detaljregulering for Eiksund skule, datert 04.11.2020, med føresegner, datert 04.11.2020 og planomtale vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Det er lagt opp til område for frittliggande og konsentrert bustadbebyggelse, kombinasjonsformålet kontor/lager/forsamlingslokale, leikeplass, samt køyrevegar med tilhøyrande anlegg.

Innspel til planframlegga merkast med namnet til planen og sendast til kommunen innan 23.02.2021 på e-post: postmottak@ulstein.kommune.no eller til Ulstein kommune, Teknisk etat, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

 

Plankart - Detaljregulering Eiksund skule (PDF, 784 kB)

Planomtale Eiksund skule (PDF, 3 MB)

Føresegner Eiksund skule (PDF, 186 kB)

Sjekkliste ROS Eiksund (PDF, 223 kB)

Geologisk vurdering (PDF, 20 MB)

Saksdokument teknisk utval - Detaljregulering for Eiksund skule (PDF, 320 kB)

Sunnmørskart