Offentleg ettersyn - Detaljregulering Berntmarka og Solstien

Frist for innspel: 31.10.2019

Klikk for stort biletePlankart  

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert detaljregulering for Berntmarka og Solstien, planid 20180001 lagt ut til offentleg ettersyn.

Detaljreguleringa femner om gnr. 7, bnr. 9 m.fl. og omfattar regulering til blokkbebyggelse eller terrassehus, frittliggande småhusbebyggelse, med tilhøyrande vegtilkomst og leikeplass. I tillegg er det regulert til turdrag og turveg.

Merknader merkast med namnet til planen og planid og sendast til kommunen innan 31.10.2019 på e-post: postmottak@ulstein.kommune.no eller til Ulstein kommune, Teknisk etat, postboks 143, 6067 Ulsteinvik.

Plankart på Sunnmørskart