Kunngjering: Levekårsplan 2020-2032

Kommunedelplan levekår - ordførar - Klikk for stort bilete Tegneren

Ulstein kommunestyre vedtok i møte 17.06.2021, sak 58/21, kommunedelplan for levekår i Ulstein kommune. 

Levekårsplanen finn du her. 

Framside, kommunedelplan for levekår i Ulstein kommune, 2020-2031. Tegneren