Framlegg til utbyggingsavtale – Saunes II

Framlegg til utbyggingsavtale for område omfatta av detaljreguleringsplan Saunes II ligg ute til offentleg ettersyn til 25. august 2019. 

  
Dokument i saka

  

 

Merknadar? 


Har du merknadar til utbyggingsplanen? Send dei skriftleg til

Ulstein kommune
teknisk etat
postboks 143
6067 Ulsteinvik

 

Du kan også nytte adressa postmottak@ulstein.kommune.no.

 

Merknadsfristen er 25. august 2019.