Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Saunes og Ulsteinvik

Fram til 15. april 2021 ligg skattelistene for eigedomsskatt ute til offentleg ettersyn. I den same perioden ligg også listene over eigedomar med fritak ute til offentleg ettersyn.

Fram til 23. mars 2021 kan du uttale deg om utkastet til kommundelplan levekår for Ulstein kommune for perioden 2020–2032.

          

 

Fram til 23. mars 2021 kan du uttale deg om bustadpolitisk handlingsplan 2021-2024.

  

Merknadsfrist: 26.02.2021