Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Saunes

Har du merknadar til Øvre Saunes som namn på eit byggefelt og Klobben som namn på eit rorbuomåde?