Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Vi legg no forslag til kommunale gebyr for tekniske tenester ut på høyring. Innan 11. desember kan du sende inn merknader.

Green Yard Kleven AS søkjer om løyve til skipsgjenvinningsanlegg på verftsområdet sitt i Ulstein kommune.