Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Namnenemnda arbeider med namnsetjing fleire stader i kommunen. Følgjande namn vert no lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for eventuelle merknadar/innspel er 13.05.