Når vi har saker på høyring, finn du dei her.

I samband med politisk initiativ våren 2018, vart det fremja ønske om ein handlingsplan mot plast og marin forureining. Klimaplanen for Ulstein kommune frå 2011-2014 inneheld ein handlingsplan som også var moden for ein gjennomgang.