Høyringar og kunngjeringar

Når vi har saker på høyring eller ute til offentleg ettersyn, finn du dei her.

Seinast 15. januar kan du uttale deg om utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020–2024.

Pengar

Kva meiner du om inntektene og utgiftene til kommunen? Her er budsjettframlegget og tilrådinga til kommunestyret, som gjer vedtak 19. desember.