Denne personvernerklæringa gjer greie for korleis Ulstein kommune samlar inn og nyttar personopplysningar.

Rådhuset - inngangspartiet

Sentralbordet til Ulstein kommune og ekspedisjonen på rådhuset har endra opningstid.

Ulsteinvik mot Hareid

 Ulstein sitt innbyggartal er no 8457

Kari Marie Øvrebø har fått seg kommunepin

Vi er snart tome for kommunepins

Den gamle kyrkja på Ulstein

 

 
Ordførarkjedet i Ulstein er både teikna og laga av gullsmed Arild Waage, og er ei gåve frå Sparebanken Møre, Ulsteinvik. Sjå bileta under for å få vite meir om dei ulike symbola i ordførarkjedet.

Kommunevåpen - Ulstein

 


"Motivet "Bjelke med ulvetannsnitt i gull på blå botn" skal markere at Ulstein-namnet er knytt til gamal historie og kultur.

Ulstein kommune ligg i Møre og Romsdal.

Kommunenummer: 1516
 

Storleik: 97 km2.

Folketal: 8605 pr. 29. mai 2018.

Aldersgruppa 20-40 år er i majoritet.

Ulsteinvik sentrum har om lag 6 000 innbyggarar og er kommune- og regionsenter. Ulsteinvik fekk bystatus 1. juli 2000.

21.5.2012 vart Ulsteinvik tildelt Statens pris for mest attraktiv stad i landet.

20.4.2016  vart Saunesparken tildelt diplom for Norges beste uterom i klassa for tettstadar og friområde.   

          

 

Medlemer i juryen besøkte i 2012 dei sju stadane som var nominert i den første landsomfattande konkurransen om å vere den mest attraktive staden.

 
Fann du det du leita etter?
Login for redigering