Ulsteinvik mot Hareid

 Ulstein sitt innbyggartal er no 8457

Den gamle kyrkja på Ulstein

 

 
Ordførarkjedet i Ulstein er både teikna og laga av gullsmed Arild Waage, og er ei gåve frå Sparebanken Møre, Ulsteinvik. Sjå bileta under for å få vite meir om dei ulike symbola i ordførarkjedet.

Kommunevåpen - Ulstein

 


"Motivet "Bjelke med ulvetannsnitt i gull på blå botn" skal markere at Ulstein-namnet er knytt til gamal historie og kultur.

Ulstein kommune ligg i Møre og Romsdal.

Kommunenummer: 1516
 

Storleik: 97 km2.

Folketal: 8457 pr. 1. januar 2017.

Aldersgruppa 20-40 år er i majoritet.

Ulsteinvik sentrum har om lag 6 000 innbyggarar og er kommune- og regionsenter. Ulsteinvik fekk bystatus 1. juli 2000.

21.5.2012 vart Ulsteinvik tildelt Statens pris for mest attraktiv stad i landet.

20.4.2016  vart Saunesparken tildelt diplom for Norges beste uterom i klassa for tettstadar og friområde.   

          

 

Medlemer i juryen besøkte i 2012 dei sju stadane som var nominert i den første landsomfattande konkurransen om å vere den mest attraktive staden.

 
Fann du det du leita etter?
Login for redigering