Stengt vegkryss ved Blåhuset / Ulstein Arena

Vegkryss Vikemyra - Klikk for stort bilete

Delar av Vikemyra blir stengt til 2. desember grunna ombygging.

Ulstein Entreprenør AS opparbeidar nytt kryss i Vikemyra mellom Blåhuset og Ulstein Arena.

Teknisk etat, ved Odd Kåre Wiik, melder at vegkrysset blir stengt til 2. desember grunna ombygging og opparbeiding av heva kryss og breie gangfelt. Det er open ein mellombels tilkomstveg til Vikemyra (sjå kart).

All endring av noverande trafikkmønster vert skilta.

 

Vegkryss Vikemyra - Klikk for stort bilete

Publisert av Asbjørg Garshol. Sist endra 14.11.2017
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Odd Kåre  Wiik Odd Kåre Wiik Avdelingsleiar - drift og anlegg
916 16 381
@ Odd Kåre Wiik
Login for redigering