Krav om komfyrvakt

Komfyrbrann - Klikk for stort bilete Kampanjebilde - DSB

52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016

Fersk statistikk frå DSB viser at det var 52 utrykkingar til komfyrbrannar i Møre og Romsdal i 2016. Ei enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk.

Brannvesenet rykka i fjor ut til 3138 brannar i private heimar i Noreg, heile 1344 av desse var brannar eller branntilløp på komfyren.

- Dei fleste sit nok på ei historie om då det heldt på å gå skikkeleg gale på kjøkkenet. Enten om det ringde på døra, eller då babyen byrja å skrike på soverommet. Litt uoppmerksemd er alt som skal til for at ein brann skal blusse opp og kome ut av kontroll, seier leiar av brannførebyggande avdeling i Ulstein brannvesen William Bernt Ekeli.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye bustader og at det blir lagt opp ny kurs til komfyren. Dei same reglane gjeld for fritidsbustader. Komfyrvakter får du kjøpt hos fleire elektronikkbutikkar, i ei rekke kjøkkenbutikkar og i nettbutikkar.

- Dei fleste komfyrbrannar skjer på dagtid og råkar eldre menneske, men flest omkjem i brannar om natta. Då er det ofte unge menneske i alkoholpåverka tilstand som blir råka. Rusa personar har svekka dømmekraft og merksemd, og kan fort sovne frå komfyren, seier Ekeli.

Slik fungerer komfyrvakta

Komfyrvakta består av ein sensor og ein straumbrytar og er enkel å installere. Sensoren overvakar kokeplatene. Om sensoren oppdagar fare for brann, utløyser han ein alarm. Om ingen reagerer på denne, gjev sensoren beskjed til ein brytar om å kutte straumen til komfyren.
- Hald oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen om du blir avbroten i matlaginga, reingjer ventilator jamleg og pass på at det ikkje ligg brennbare ting for nær koketoppen. Ingen skadar seg av å vente litt på at du skrur av omnen, men mange kan ta skade om du gløymer det, seier Ekeli.

Komfyrvaktkampanjen

Onsdag 8. februar vert det arrangert ein nasjonal komfyrvaktkampanje for å få auka merksemd rundt dei alt for mange komfyrbrannane. Ei komfyrvakt kan avgrense skadene og hindre at ein komfyrbrann utviklar seg til å bli alvorleg. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiarvesen og elektrisitetstilsyn ha lokale aktivitetar over heile landet.

Som del av kampanjen vil det bli installert ei komfyrvakt hos nokon som har behov for det i dei kommunane som deltek.

Det lokale eltilsynet Elsikkerhet Møre og Ulstein brannvesen har stand på Blåhuset 8. februar frå kl. 11 til 14. Her er vi tilgjengeleg for ein prat og svare på spørsmål, og vi kan vise korleis ei komfyrvakt fungerer.

Komfyrvaktkampanjen er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei nasjonal satsing fram til 2020 på brannførebyggande arbeid målretta mot risikoutsette grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforening, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsynet, sakkunnige selskap, Nelfo og Brannløftet.

Les meir om komfyrvakt på http://www.sikkerhverdag.no/

Publisert av Asbjørg Garshol. Sist endra 07.02.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering