Kunngjeringar og høyringar
Publisert 07.07.2017
plankart.png

 Frist for innspel: 15. september 2017

Publisert 19.05.2017
Alvehaugen

Ei lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, er no på høyring.

Publisert 24.03.2017
Flø

Søknaden gjeld området frå nord for Gåsneset, Roppen, Indreflø, Midtflø og Ytreflø. Eitt av krava i søknaden er at planen for utbygging skal vere til høyring i ein månad. - Frist for innspel: 25.04.2017

Publisert 29.09.2016
Ulsteinvik

 Sak om planstrategi lagt ut til offentleg ettersyn 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering