Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Beredskap og smittevernplan PDF, 401 kB

06.12.2013 Filtype
Beredskapsplan mot akutt forureining PDF, 24 MB

01.04.2016 Filtype
Budsjett og økonomiplan - 2014 - 2017 PDF, 18 MB

20.12.2013 Filtype
Budsjett og økonomiplan - vedtak, desember 2013 PDF, 480 kB

20.12.2013 Filtype
Bustadsosial handlingsplan 2009 - 2013 PDF, 2 MB

06.12.2013 Filtype
Bustadsosial handlingsplan 2016-2019 PDF, 2 MB

22.06.2016 Filtype
Folkehelseoversikta 2014 PDF, 2 MB

30.09.2014 Filtype
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2014 - 2018 PDF, 2 MB

20.05.2014 Filtype
Høyring senterstruktur - regional delplan for attraktive byar og tettstadar PDF, 6 MB

04.09.2014 Filtype
Høyring senterstruktur, handelsanalyse, MR fylke PDF, 6 MB

04.09.2014 Filtype
Høyring senterstruktur, planomtale og konsekvensutgreiin PDF, 421 kB

04.09.2014 Filtype
Høyringsbrev, senterstrukturplan PDF, 80 kB

04.09.2014 Filtype
Klimaplan 2011-2014 PDF, 15 MB

06.12.2013 Filtype
Kommunal planstrategi 2014 - 2016 PDF, 2 MB

13.11.2014 Filtype
Kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet (KIF) 2015-2018 PDF, 3 MB

09.09.2015 Filtype
Kommuneplan - samfunnsdel - Ulstein kommune 2017-2029 PDF, 11 MB

02.03.2017 Filtype
Kommuneplan, arealdel, føresegner og retningslinjer 2011- 2023 PDF, 2 MB

11.12.2013 Filtype
Kommuneplan, arealdel, juridisk plankart 2011 - 2023 PDF, 26 MB

11.12.2013 Filtype
Kommuneplan, samfunnsdel 2009 -2020 PDF, 2 MB

06.12.2013 Filtype
Kommuneplan, samfunnsdel 2017-2029 - Høyringsutkast PDF, 12 MB

06.07.2016 Filtype
Kommuneplanen, arealdel, 2011 - 2023, tekst PDF, 22 MB

11.12.2013 Filtype
Kommunikasjonsstrategi, Ulstein kommune PDF, 532 kB

06.12.2013 Filtype
Levekårsplan 2013 - 2020 PDF, 3 MB

14.01.2014 Filtype
Lysplan, Ulstein kommune PDF, 4 MB

06.12.2013 Filtype
Parkeringsplan, Ulstein kommune PDF, 6 MB

06.12.2013 Filtype
Plan - by og næringsplan 2006 - 2010 PDF, 531 kB

06.12.2013 Filtype
Plan for habilitering og rehabilitering PDF, 912 kB

06.03.2014 Filtype
Rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen - Planprogram 2015-2106 PDF, 2 MB

05.11.2015 Filtype
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2020(pdf) PDF, 2 MB

09.04.2015 Filtype
Sjøgata MPG PDF, 2 MB

06.12.2013 Filtype
Sjøgata, informasjon frå Statens vegvesen.pdf PDF, 7 MB

06.12.2013 Filtype
Skisserapport, tettstadprosjekt PDF, 8 MB

06.12.2013 Filtype
Sluttrapport Civitas - rullering av Samfunnsdelen av kommuneplanen PDF, 5 MB

25.05.2016 Filtype
Trafikktryggingsplan 2016 - 2019 PDF, 5 MB

09.05.2016 Filtype
Login for redigering