Kunngjeringar og høyringar
Publisert 31.07.2018
Bergboring

Fimreite Bergboring AS skal i perioden 30. juli til 13. august bora 12 miljøvenlege energibrønnar ved Ulstein vidaregåande skule. Arbeidet vil medføre noko støy. 

Publisert 06.07.2018

Ulstein formannskap vedtok i møte 12.06.2018 å legge ut Hovudplan for avløp 2018–2029 til offentleg ettersyn.

Frist for innspel er sett til 24.08.2018.

 

Publisert 26.06.2018
Ytre Søre Sunnmøre

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven har utarbeidd eit forslag til planprogram for arbeidet med interkommunal kystsoneplan.

Vi varsle derfor no oppstart og offentleg ettersyn (PBL §§11-12 og 11-13).

 

 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering