Kunngjeringar og høyringar
Publisert 05.10.2018
Ulstein verft - godkjend1.png

 

Ulstein kommunestyre har i møte 20.09.2018, KST-sak PS 18/64, godkjent detaljregulering for Ulstein verft AS i medhald av pbl § 12-12.

Publisert 19.09.2018
Heliumballongar

Vi sender med dette på høyring eit forslag om å forby sal av heliumballongar og ballongslepp frå kommunal grunn. 

Publisert 14.09.2018
Plangrensen.png

 

 Frist for merknad: 31.10.2018

Publisert 31.07.2018
Bergboring

Fimreite Bergboring AS skal i perioden 30. juli til 13. august bora 12 miljøvenlege energibrønnar ved Ulstein vidaregåande skule. Arbeidet vil medføre noko støy. 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering