Skule og utdanning

Det er eit mål at skulen skal ha høg kvalitet og gi den einskilde og samfunnet naudsynte forutsetningar for framtidig velferd, verdiskaping og ei berekraftig utvikling.

Skulen byggjer på prinsippet om likverdig og tilpassa opplæring for alle i ein inkluderande skule.

Det er eit mål at alle elevar skal oppnå grunnleggande ferdigheit og oppleve meistring og utfordring i skulen.

Kunnskap er ei kilde til sjøvstende, sosial mobilitet, demokratisk forståing og medverknad, til å lukkast i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom heile livet.

 

barneskule.jpg - Klikk for stort bilete regjeringen.no

Utdanningsløp:

Andre einingar:

Studielån og stipend:

  • Studentar og elevar kan søke om studielån og stipend. Studielån og stipend skal gi eit godt grunnlag for livsopphald i utdanninga. Meir informasjon om dette finn du på Lånekassen.

Overordna regelverk for skule og opplæring:

 

Informasjon til born, unge og foreldre om mobbing og rettigheiter:

Nullmobbing

Publisert av Kari Marie Øvrebøe. Sist endra 22.05.2018
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Gry Nordal Gry Nordal Kommunalsjef oppvekst
906 40 134
@ Gry Nordal
Nils Ertesvåg Nils Ertesvåg Pedagogisk konsulent
70 01 77 10
@ Nils Ertesvåg
Odd Nesse Odd Nesse Pedagogisk konsulent
70 01 77 03
@ Odd Nesse
Login for redigering