Bustad og eigedom

Arena Ulstein - Klikk for stort bilete  

Teknisk etat kan bidra med ein god del i spørsmål som gjeld eigedom og bustad. Ulstein kommune si eigedomsmasse er organisert i eit eige kommunalt føretak - Ulstein eigedomsselskap KF (UEKF) . UEKF er lokalisert med kontor på Reiten.

Teknisk etat har kontor i 2. etg. på rådhuset (ope kl. 08-16) i Ulsteinvik sentrum og er organisert slik:

Plan- og bygningsavdeling har ansvaret for arealplanlegging, natur- og miljøforvalting, kommunale eigedomar, bustadtomter og næringsareal. Avdelinga leverer tenester som t.d. byggjesaker, husbanklån (startlån og bustadtilskot), kart og oppmåling.

Drifts- og anleggsavdeling har ansvaret for drift og vedlikehald av veg, vatn og avløp m.m. 

Brann- og redningsavdeling har ansvaret for brann- og ulykkesvernet i kommunen, inkludert feiing og tilsyn i bustadar.

 

Sjå informasjon om eigedomsskatt i Ulstein.

Publisert av Arild Støylen. Sist endra 20.09.2018
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Anita Sundnes Anita Sundnes Leiar plan- og bygningsavd.
412 01 455
@ Anita Sundnes
Odd Kåre  Wiik Odd Kåre Wiik Avdelingsleiar - drift og anlegg
916 16 381
@ Odd Kåre Wiik
Arne Runar Vik Arne Runar Vik Kommunalsjef teknisk
415 82 440
@ Arne Runar Vik
Teknisk etat, Sentralbord
70 01 76 00
* Teknisk vakt (utanom ordinær arbeidstid) *Vakttelefon
476 01 000
Login for redigering