Bli venn med ein med demens

Bli aktivitetsvenn.JPG - Klikk for stort bilete

Ulstein kommune arrangerer no ei ny runde med kurs for deg som vil bli Aktivitetsvenn. Bli med å gi ein med demens fleire gode dagar!

Gjennom tilbodet Aktivitetsvenn får menneske med demens fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.

Kurs for nye aktivitetsvener blir på Skollebakken aktivitetshus, måndag 19.mars, og torsdag 22.mars, kl. 18–21. Det blir enkel servering, og kurset er heilt gratis og uforpliktande.

Gjer noko du likar

Det er ikkje vanskelig å vere aktivitetsvenn, det er berre hyggeleg. Du treng ingen spesielle kunnskapar eller eigenskapar. Du treng eigentleg berre å vere deg sjølv. Ein hobby eller interesse for noko er eit godt utgangspunkt. Menneske med demens er som alle andre, dei likar å gjere kjekke aktivitetar som gir dei glede og meistring. Følelsen av å gjere noko hyggeleg varer lenge.

Kurset gir kunnskap

Aktivitetsvenn er utvikla av Nasjonalforeningen for folkehelsen og blir tilbudt i over 170 kommunar i heile landet. Menneske med demens kan ha stor glede av å gjere aktivitetar de trivast med, sjølv om dei er sjuke.

Kurset vil lære deltakarane om dei ulike demenssjukdommane og korleis dei best kan vere ei støtte for menneske med demens.

Aktivitetsvenn er for alle

Aktivitetsvenn er for alle. I dag fins det aktivitetsvennar frå 14 til langt over 90 år. Og aktivitetsvenene melder at dei opplever det veldig meiningsfylt. Aktivitetsvenene blir også godt fulgt opp. Kurset er på seks timar og etter kurset vil deltakarane bli kopla opp med menneske som har same interesse, slik at aktivitetsvennen og den sjuke kan gjere aktivitetar saman som begge trivast med. Det kan for eksempel vere å fiske, sjå film, lage mat eller trene.

Kontakt

For meir informasjon kontakt folkehelsekoordinator Kristine Dale, tlf. 476 69 373. e-post kristine.dale@ulstein.kommune.no.

Publisert av Svein Arne Orvik. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering