Stenging av Bakkegata ved skuleområdet

Stenging.jpg - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik

Kva meiner du om å eventuelt stenge gata permanent? 

Teknisk utval har i sak nr. 18/7, møtedato 25.1.2018, gjort vedtak om at den mellombelse stenginga ved hjelp av skilt mellom avkøyringa til Ulstein ungdomsskule og krysset med Prost Ankers gate vert vidareført.

Utvalet sender på høyring spørsmål om denne skiltinga skal gjerast permanent.

Meir utfyllande informasjon kan du få ved teknisk etat.

Eventuelle merknader må framsetjast skriftleg og vert å sende til

Ulstein kommune
Postboks 143
6067 Ulsteinvik

Eller til postmottak@ulstein.kommune.no.


Merknadsfristen vert sett til 12. mars 2018.


 

  

Publisert av Svein Arne Orvik. Sist endra 23.02.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering