overgrep.no

Anmelde seksuelleovergrep.jpg - Klikk for stort bilete overgrep.no

Overgrep.no er ein ny nettstad med spørsmål og svar om seksuelle overgrep.

Overgrep.no er ei ny ressursside som primært handlar om seksuelle overgrep. Temaa som valdtekt, incest, overgrep mot barn og trakassering vert teke opp. Det blir også retta fokus på vald i nære relasjonar. 

Nettstaden rettar seg mot både unge og vaksne, kvinner og menn, og har informasjon til både offera og pårørande. Nettressursen er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Forutan spørsmål og svar, og relevante hjelpetilbod, så har det óg ei oversikt over alle landets overgrepsmottak samt alle overgreps-/incestsenter.

Du finn meir informasjon ved å gå inn på https://www.overgrep.no/

Publisert av Kari Marie Øvrebøe. Sist endra 09.01.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering