Budsjett 2018: Korleis bør kommunen bruke pengane?

Budsjett - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Sei meininga di til dei folkevalde, som no skal behandle budsjettet.

Rådmannen i Ulstein la 1. november 2017 fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for åra 20182021. Framlegget består av to dokument:


I november og desember 2017 skal dei folkevalde, altså politikarane i Ulstein, behandle budsjettforslaget.

Først skal ulike utval, råd og formannskapet seie sitt. Til slutt bestemmer kommunestyret korleis budsjettet vert.


Du som innbyggar har no sjansen til å fortelje dei folkevalde kva du meiner om budsjettet.


Nedanfor ser du når dei ulike politiske organa skal behandle budsjettet. Klikk på lenkene, så finn du kontaktinformasjon til dei folkevalde.
 

  • Formannskapet skal behandle budsjettet 7., 13. og 28. november. Etter møtet 28. november vert formannskapets tilråding til kommunestyret lagt ut til offentleg ettersyn.
  • Kommunestyret skal behandle budsjettet og gjere endeleg vedtak 14. desember.

 
 
 

Publisert av Svein Arne Orvik. Sist endra 06.11.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering