Tid for å søke sommarjobb i kommunen

Klikk for stort bileteSommar ved Ulsteinfjorden Per Eide No kan du søke ferievikariat hos oss. Legg inn ein søknad seinast 1. mars!

Vi har lyst ut vikariat i fleire tenester:

  • vedlikehald av grøntanlegg
  • generelt vedlikehald av eigedomar
  • sjukeheimen
  • omsorgsbustadane
  • heimetenestene

Sjekk utlysingane nedanfor – søknadsfristen er 1. mars.

Ferievikariat i teknisk etat
Ferievikariat i helse- og omsorgsetaten.
Ferievikariat i Ulstein eigedomsselskap.