Strategi for nyskaping vedtatt

Klikk for stort bilete Pexels Kva utfordringar møter innbyggarane våre? Korleis kan innbyggarane og kommunen prøve nye løysingar saman?

Slike spørsmål er utgangspunktet for strategidokumentet om nyskaping som kommunestyret no har vedteke.

Målet med strategien er å styrke nyskapingsarbeidet i organisasjonen og samskapinga med lokalsamfunnet. 

Les meir og sjå dokumentet «Fire steg på ein ny veg – strategi for nyskaping»